بهینه سازی وب سایت


بهینه سازی وب سایت


سئو (SEO) یا بهینه سازی موتور جستجو روش و تکنیکهایست که بوسیله آن وب سایت جایگاه بالاتری را در نتیجه جستجوی موتورهای جستجو مانند گوگل و یاهو بدست می آورد که پیامد آن آمار بازید بالاتر است. هر چه این روش و تکنیکها بهتر و درستر انجام شود وب سایت شما بهتر بوسیله موتورهای جسجتو دیده می شود.