اساس نامه

اساس نامه

admin
0


English Format
سرفصل  اول : اهداف و ساختار فدراسیون 
ماده 1 - عنوان

 «فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای» IZSF در اجلاس هیات موسس در تاریخ 11 اکتبر 2004 در تهران،  آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران پایه گزاری و تاسیس شد. این نهاد یک اتحادیه بین المللی شامل کلیه کشورهایی است که دارای فدراسیون ملی بوده، به تمام روش های  سنتی ورزش های زورخانهای آشنایی داشته و خود را ملزم به رعایت اساسنامه و مقررات این فدراسیون بدانند. 
ماده 2 - اهداف  
اهداف خاص IZSF  عبارتند از:
 ‍‍‍‌‌الف) تشویق به توسعه و گسترش ورزش سنتی زورخانه ای و کشتی پهلوانی در تمام کشورهای جهان و پشتیبانی و ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه.
ب ) مشارکت در گسترش روابط دوستی بین تمام ورزشکاران و نیز میان فدراسیونهای ملی، تشویق و حمایت از هر اقدامی که به پیشبرد اهداف عملی فدراسیون کمک کند.
پ) اقدام به وضع قوانین و مقررات بین المللی برای ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و اعلام این قوانین و مقررات میان کشورهای عضو.
ت) نظارت و برنامه ریزی به منظور توسعه ورزش های زورخانه ای و پهلوانی از طریق فدراسیون های ملی و اعضاء وابسته.
ث) راهنمائی در پیاده کردن قوانین و مقررات کشتی پهلوانی در مسابقه های غیر از بازی های المپیک،  مسابقه های جهانی، جام جهانی، پیکارهای قاره ای و بطور کلی تمام مسابقه هایی که بدون استثناء زیرنظر و کنترل فدراسیون  برگزار می شود.
ج) انتخاب و گماردن داوران بین المللی ، دادن آموزش های لازم در جهت پیشرفت و در نهایت کنترل کار آنان.
چ) معرفی در جهت شناسائی ورزش های زورخانه ای و حمایت از منافع این ورزش در کمیته بین المللی المپیک و انجام رایزنی های لازم در مجامع بین المللی.
ح) حکمّیت، داوری و اتخاذ تصمیم لازم در کلیه موارد اختلاف و دعوی های حقوقی بین فدراسیون های وابسته.
خ) IZSF خود را مبّرا از دخالت در امور سیاسی، مذهبی وجنسیتی و تبعیض نژادی پرهیز می کند و مخالف طرح این گونه مسائل در قلمرو فعالیت های بین المللی خود می باشد. 
د) IZSF قوانین آنتی دوپینگ را محترم شمرده و آن را اعمال می کند.
ذ) تلاش برای شناساندن رسمی رشته های ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جز رشته های المپیک و قاره ای و ثبت عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ذیربط.
ر) اقدام و نظارت بر رده بندی ورزشکاران، مربیان، داوران و مرشدان و تطبیق آنان با مقررات IZSF . 
ز) پیشبرد ایده ها و اهداف در راستای اهداف جنبش المپیک.
ماده 3 – مرکز فعّالّیت و مقّر فدراسیون ، زبان رسمی و نشان:
دوره فعّالیت  IZSF نامحدود است و پایگاه مرکزی فعالیت دائمی آن در تهران می باشد. مکاتبات، تدوین قوانین و مقررات، دستور و صورتجلسه ها انحصاراً به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. هم چنین  کلیه گفتگوها و مذاکرات به این دو زبان صورت می گیرد. در عین حال زبان های عربی، آلمانی، اسپانیولی، روسی و فرانسوی می توانند به عنوان زبان رسمی محاوره ای و مکاتبه ای تلقی شده به شرط آنکه استفاده کنندگان از این زبان ها ترتیب لازم را برای ترجمه های هم زمان و ترجمه های کتبی از قبل داده باشند. در مورد عدم توافق در تفسیر مواد اساسنامه تنها متون انگلیسی معتبر وتعیین کننده می باشد. نشان و آرم فدراسیون در یک زمینه سفید به همراه پرچم و عنوان فدراسیون طراحی شده که در آن نمادی از ورزش زورخانه یی کاملاً مشهود باشد.
نام فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای، پرچم، علائم و نشان و نیز سرود آن انحصاراً در تملک این فدراسیون خواهد بود. امتیازهای مربوط به مسابقه های قهرمانی و جام ها برای سنین مختلف، همچنین کلیه حقوق مربوط به مواد سمعی و بصری، فیلم های ویدیوئی و استفاده از شبکه های رایانه یی کلاً و عموماًٌ از موارد انحصاری  IZSF خواهد بود و استفاده از آن ها برای مقاصد تجاری بدون مجوز از سوی فدراسیون مجاز نخواهد بود. 
ماده 4 – ساختار فدراسیون
IZSF از اعضای قاره ای و ملی تشکیل یافته است و در سطح ملی دارای دو نوع عضو خواهد بود :
    فدراسیون های وابسته.  (affiliated member)
    اعضاء وابسته. (associated member)
4 –1) در هر کشور یک فدراسیون ملّی وجود خواهد داشت که در قلمرو همان کشور بر فعالیت های ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی نظارت دارد که خود را به رعایت مقررات مربوط به عضویت ملزم می داند و عضو فدراسیون بین المللی 
(affiliated member) محسوب خواهد شد.
4-2) چنانچه یک کشور دارای فدراسیون ورزش های زورخانه ای نباشد سازمان ملی ورزش آن کشور و یا باشگاه ورزشی فعال در 
ورزش های زورخانه ای یا زورخانه فعال در آن کشورکه توسط سازمان ملی ورزش کشور خود به تایید رسیده است در صورت انجام تشریفات اداری مربوطه و پذیریش رسمی عضویت از سوی IZSF ، به عنوان عضو وابسته  (associated member) 
محسوب می گردد. 
ماده 5 – عضویت (affiliation) 
هر فدراسیون ملی که رسماً تاسیس یافته است با مراعات نکات زیر می تواند در IZSF پذیرفته شود:
    ارسال تقاضانامه کتبی عضویت با امضاء رئیس و دبیرکل که حاکی از استقلال فدراسیون باشد.
    اساسنامه و مقررات IZSF را قبول کرده و دادگاه حکمیت ورزش در لوزان سوئیس را به عنوان تنها مرجع اختلافات حقوقی
 بین المللی بپذیرد.
    سطوح ساختاری زیر پوشش خود را به قبول و اجرای شرایط مندرج فوق موظف بنماید.
    موافقت خود را با مقررات مالی مربوط به حق عضویت و سایر تعهدهای مالی اعلام دارد.
    همراه با تقاضانامه عضویت، حق عضویت اوّلیه را پرداخت کند.
    تخفیف در میزان حق عضویت سالیانه برای کشورهای در حال توسعه با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون امکان پذیر است.
    هر فدراسیون متقاضی عضویت باید اساسنامه داخلیش با اساسنامه IZSF هم آهنگ بوده و به تصویب مقامات مسئول آن کشور از جمله وزارت ورزش  و یا کمیته ملی المپیک آن کشور که سبک های کشتی پهلوانی و سنتی را زیر نظر دارند، رسیده باشد. نسخه معتبر این اساسنامه باید دارای امضاء رئیس و دبیرکل فدراسیون باشد و همراه  تقاضانامه به “IZSF” ارسال شود.
    در موارد ویژه هیئت رئیسه “IZSF” می تواند در صورت تائید رئیس فدراسیون بین المللی ، یک فدراسیون ملی را، حتی اگر شرایط عضویت را بطور کامل نداشته باشد، به عضویت موقت درآورد و عضویت قطعی این فدراسیون را موکول به تکمیل تعهدات عضویت در مجمع عمومی بعدی  بنماید.
    اگر در کشوری چند یا چندین فدراسیون ملی بر سبک های مختلف کشتی پهلوانی نظارت و کنترل داشتند، تنها یک فدراسیون از بین آنان می تواند به عضویت " IZSF " درآید.
ماده 6- امورمالی
الف-  منابع مالی ،  حق عضویت و در آمدها
    در آمدهای IZSF  که در مقررات مصوبه این فدراسیون پیش بینی شده، بشرح زیر می باشد:
- حق عضویت سالیانه.
- صدور مجوز (لیسانس) به اشکال مختلف.
- حمایت کنندگان مالی.(اسپانسر ها)
- ورودیه ها برای برگزاری مسابقه های مختلف و تماس های بین المللی 
- ورودیه های دوره های داوری ( دریافت کارت و ارتقاء درجه)
- جرایم مالی در اشکال مختلف 
- کسب درآمد از طریق فروش کالای مختلف نظیر البسه، آرمها ، پرچم ها  و ایجاد صندوق دریافت کمک در موارد خاص
- کسب در آمد از محل سرمایه گذاری، گلریزان، دریافت هدایا، برپایی میهمانی ها و ....
- اخذ کمک از دولت ها  و حامیان مالی غیر دولتی بدون مداخله در امور فدراسیون". 
 
ب- افتتاح حساب و نحوه انجام هزینه‌ها 
    افتتاح حساب با امضای مشترک رییس و دبیرکل و مسئول امور مالی و ذیحسابی فدراسیون  می باشد. 
    برداشت از حساب با یکی از دو امضای رییس یا دبیرکل و امضای ثابت مسئول امور مالی و ذیحسابی مجاز است. مسئولیت تشخیص و انجام هزینه‌ها بر عهده رییس و یا در صورت تفویض از سوی رئیس، بعهده دبیرکل است.
    مسئولیت ثبت، ضبط و ارائه گزارش‌های مالی بر عهده مسئول امورمالی و ذیحساب فدراسیون می باشد و حسب نظر رئیس، دبیرکل بر انجام وظایف مربوطه نظارت خواهدکرد. 

ماده 7- ابطال عضویت
- ابطال عضویت در “IZSF” به دلایل زیر خواهد بود:
    استعفا
    تعطیل فعالیتهای ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی
- اخراج دایمی از “IZSF” که با تصمیم هیأت رئیسه و تایید مجمع فدراسیون، با توجه به مقررات انضباطی پیش بینی شده است، به شرح زیر است:
    عدم پرداخت حق عضویت و یا جرایم احتمالی.
    انجام تخلف مهم بنا به تشخیص هیئت رئیسه.
    پیروی از اهداف مخالف با آرمان های “IZSF” .
    تخلفات جدی در اصول اساسنامه و مقررات “IZSF” .
    اجرا نکردن تصمیم های فدراسیون:
-    اخراج یک فدراسیون ملی تنها با رای اکثریت اعضا مجمع عمومی “IZSF” صورت خواهد گرفت. 

ماده 8- تعریف مفهوم پذیرش  ورزشکاران در مسابقات :
به منظور شرکت ورزشکاران در تورنمنت های بین المللی، مسابقه های جهانی و قاره های و سایر مسابقه های تحت پوشش “IZSF”، ورزشکارانی که به سطوح بالای رقابت های ورزشی رسیده اند باید شرایط مندرج در منشور المپیک را احراز نمایند.
البته سازمانهای مسئول ورزش در کشورها، کمیته های ملی المپیک یا فدراسیون های ملی   می توانند جهت پیشرفت اجتماعی و ورزشی به ورزشکاران ممتاز و سطوح بالای خود، کمک های مالی به آنان اعطاء نمایند. 

ماده 9- آزمایش های  مواد نیروزا
استفاده از هر نوع موادی که بطور تصنعی به فعالیت های ورزشی ورزشکاران کمک نماید اکیداً ممنوع می باشد. لیست رسمی داروهای ممنوعه که از طرف کمیته بین المللی المپیک منتشر شده است در این مورد سندیت دارد. در مسابقه هایی که از سوی “IZSF” ترتیب داده می شود، آزمایش مربوط  به استفاده از مواد و داروهای ممنوعه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
 ورزشکاران و سرپرستان وسایر مقامات آن ها بهیچ وجه حق اعتراض نسبت به انجام این آزمایش ها که طبق مقررات “IZSF” و آژانس بین المللی ضد دوپینگ WADA، صورت می گیرد ندارند. مقابله کردن با استعمال کنندگان مواد نیروزا از وظایف فدراسیون ها و 
کمیته های ملی المپیک کشورهای عضو و در نهایت حکومت هر کشور می باشد. کنترل استعمال مواد نیروزا به درخواست “IZSF” می تواند در سال هر چند نوبت، چه در حین مسابقه ها و چه در مواقعی دیگر توسط آژانس بین المللی ضددوپینگ انجام می شود. این 
آزمایش ها براساس موافقت نامه ای است که بین رئیس “IZSF” و آژانس فوق به امضا می رسد و می تواند در هر زمان و در هر کشور انجام گیرد. 

 

سر فصل دوم 

ماده 10- مجمع عمومی (کنگره)
مجمع عمومی نهاد عالی“IZSF” می باشد که در آن رئیس و اعضاء هیأت اجرائی  IZSF انتخاب می شوند.  اعضای مجمع را نمایندگان کشورهای عضو (رسمی) و اعضاء هیئت اجرائی تشکیل می دهند. 

ماده 11- حق رای (voting power and Proxy) 
هر کشور عضوی که مورد پذیرش رسمی از سوی IZSF در آمده باشد، حق یک رای را در مجمع دارد، بشرط آن که تائیدیه پرداخت دیون خود را از رئیس فدراسیون بین المللی دریافت کرده و نماینده اش در مجمع حاضر باشد. اعضاء هیأت رئیسه فدراسیون حق یک رای در مجمع دارند. این رای قابل واگذاری نمی باشد. رئیس افتخاری فدراسیون در رای گیری شرکت نخواهد داشت. مجمع عمومی اختیار دارد عنوان رئیس افتخاری یا عضو افتخاری را به افراد مهم که خدماتی به فدراسیون نموده  باشند، اعطاء نماید. داوطلبان شرکت در انتخابات باید در خواست خود را کتباً برای هیأت رئیسه ارسال نمایند. رئیس و اعضاء افتخاری می توانند در محدوده مشورت و بدون حق رای در مجمع عمومی شرکت نماید. 
هر فدراسیون ملی که در مجمع عمومی شرکت نمی کند می تواند حق Proxy به فدراسیون ملی دیگر یا یکی از اعضای هیئت اجرایی بدهد. 

ماده 12- روند عملیات مجمع عمومی (operation) 
“IZSF” مجمع عمومی خود را هر دو سال یکبار در سال در هنگام برگزاری بازیهای المپیک و یا هم زمان با مسابقه های جهانی که در فاصله یک المپیاد انجام می شود پس از تائید رئیس فدراسیون تشکیل می دهد.
قبل از گشایش اجلاس مجمع عمومی نمایندگان کشورهای عضو حاضر در مجمع باید معرفی نامه رسمی حق رای خود را به دبیرخانه ارائه دهند. دبیرخانه برای اطمینان از درستی این اوراق که حداکثر  هفت روز قبل از تشکیل مجمع به “IZSF” ارسال شده است، آن ها را با اوراق اصلی تطبیق نموده و نظر خود را اعلام خواهد داشت.
مجمع عمومی گزارشهای عمومی، اداری و مالی دو ساله را افزون بر مسایل مندرج در دستور جلسه که دو ماه قبل از تشکیل مجمع برای فدراسیونهای عضو ارسال می شود استماع و بررسی خواهد نمود. مجمع براساس دستور جلسه کار خود را دنبال و به پایان می برد.
اداره جلسات مجمع عمومی با رئیس فدراسیون است و در غیاب او، معاون رئیس یا  یکی از نواب رئیس یا دبیر کل به انتخاب رئیس فدراسیون اداره جلسات را به عهده می گیرد.
دستور جلسه های مجمع پس از تنظیم هیئت رئیسه و تائید رئیس مجمع منتشر و در اختیار اعضاء قرار خواهند گرفت و گفتگوها براساس مواد مندرج در دستور جلسه می باشد. مسائلی که در دستور جلسه پیش بینی نشده و توسط نمایندگان پیشنهاد می شود، قبل از طرح باید به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در مجمع و تائید رئیس مجمع برسد. پیشنهادات فدراسیونهای وابسته برای درج در دستور جلسه باید 
سه ماه قبل از تشکیل مجمع به دبیرخانه “IZSF” ارسال شود. دو ماه قبل از تشکیل مجمع، دبیرخانه پیشنهادهای مصوب جهت طرح در جلسه مجمع را منضم  به دستور جلسه ، جهت مطالعه به اعضای مجمع ارسال خواهد داشت.
در فاصله دو ماه پس از پایان کار مجمع عمومی، صورتجلسه مذاکرات که توسط رئیس فدراسیون مورد تایید قرار خواهد گرفت، برای فدراسیونهای ملی ارسال می شود. 

ماده 13- اعتبار تصمیم ها (validity of decision) 
پیشنهادات باید به تصویب نصف بعلاوه یک رای اعضاء حاضر در مجمع برسد. در موارد مربوط به افراد و برای انتخاب اعضاء رای گیری کتبی صورت می گیرد. در صورت تساوی در آراء مخفی رأی رئیس مجمع تعیین کننده خواهد بود. 

ماده 14- اختیارات مجمع عمومی  (rights and role) 
مجمع عمومی به عنوان نهاد عالی فدراسیون دارای اختیارات زیر می باشد:
    تصویب جدید و تغییر برخی از مواد اساسنامه موجود با اکثریت دو سوم آرا اعضای حاضر.
    تصویب تراز نامه و گزارشات مالی هیأت رئیسه 
    بررسی صلاحیت نامزدهای عناوین رئیس و اعضاء افتخاری فدراسیون و تایید آنها 
    انتخاب رئیس فدراسیون
    انتخاب اعضاء انتخابی هیئت اجرایی فدراسیون 
    پذیرش فدراسیون های ملی که علاقمند به عضویت در “IZSF” هستند.
    تصمیم گیری در مورد مسایل و پیشنهاداتی که از سوی فدراسیونهای ملی مطرح و در دستور جلسه گنجانده شده است.
    تصمیم گیری در مورد میزان حق عضویت ها و درآمدهای آینده فدراسیون  
    بحث پیرامون مسایلی که از سوی هیئت اجرائی برای طرح در مجمع ارائه شده است.
با توجه به ضرورت توسعۀ پایه ای و نیل به وضعیت ساختاری پایدار در سالهای نخست فعالیت، هیئت اجرایی منتخب در اولین مجمع، ضمن استمرار مسئولیت تا حصول حد نصاب پنجاه فدراسیون های عضو ( رسمی)، اهتمام نموده و گزارش روند توسعۀ فدراسیون 
بین المللی را در جلسات مجمع ارائه می نماید. بطور کلی مجمع عمومی پیشنهادات وارده را بررسی کرده و پس از  گفتگوی اعضاء در مورد هر یک از آنها تصمیم گیری خواهد کرد. در نهایت راهنمائی های کلی را برای اقداماتی که از سوی فدراسیون باید بعمل آید، 
ارائه خواهد داد. 

ماده 15- اجلاس مجمع فوق العاده (extraordinary congress meeting) 
اجلاس مجمع فوق العاده بنابه تقاضای هیئت رئیسه یا با تقاضای کتبی دو  سوم فدراسیونهای عضو و پس از تائید رئیس فدراسیون بدون در نظر گرفتن مفاد ماده 12 تشکیل خواهد شد. تقاضای موجه فدراسیونهای عضو باید قبلاً برای هیئت رئیسه ارسال شود. در این اجلاس فوق العاده تنها به موضوع مندرج در دستور جلسه رسیدگی خواهد شد. رئیس فدراسیون راسا بنا به مقتضیات زمان و مکان تشکیل چنین مجمعی را تعیین خواهد کرد. 

سرفصل  سوم : تشکیلات و عملیات اجرائی (administration and operation) 
فصل اول: هیئت اجرائی “IZSF” 

ماده 16- ترکیب هیئت اجرائی (executive committee composition) 
الف) IZSF  توسط یک هیئت اجرائی مرکب از 17 نفر عضو، شامل رئیس فدراسیون،  دبیرکل و روسای کمیته های  قاره ای، خزانه دار ودیگر اعضاء اداره می شود. در هیئت اجرائی حداقل یک کرسی  برای بانوان در نظر گرفته می شود. عضویت در هیئت اجرائی فردی است و تحت هیچ شرایطی اعضاء هیئت اجرائی نمایندگی کشور یا فدراسیون ملی خود را در هیئت اجرائی ندارند.
ب) بنا به تعریف بالا این اعضا در صورت فوت یا کناره گیری جای خود را بطور خودکار به هموطن دیگر خود نمی دهند.
پ) به استثناء رئیس، رئیس افتخاری، خزانه دار ، دبیرکل، رییس کمیته فنی و یکی ازبانوان  عضو   ایرانی صاحب کرسی در هیئت اجرایی از سرزمین مادری این ورزش (ایران) ،  از هیچ ملیتی نمی تواند بیش از یک نماینده در هیئت اجرائی عضویت داشته باشد.
ت) روساء کمیته های قاره ای که بخاطر سمت خود در هیئت اجرائی عضویت دارند دارای حق رای می باشند.
ث) هیئت اجرائی می تواند  رئیس افتخاری را بعنوان مشاور و عضو هیئت اجرائی فدراسیون (بدون حق رای) تعیین نماید. 

 ماده 17- شرایط عضویت در هیأت اجرائی (eligibility)

نامزدهای عضویت در هیئت اجرائی باید سه ماه قبل از انتخابات از سوی فدراسیونهای ملی به وسیله نامه پست سفارشی به دبیرخانه IZSF معرفی شوند. این نامزدها، پس از تائید صلاحیت آنان از سوی رئیس فدراسیون حق  شرکت در انتخابات هیئت اجرائی را خواهند داشت. نامزدهای عضویت در هیئت اجرائی باید به یکی از زبانهای رسمی “IZSF” (فارسی- انگلیسی) صحبت کنند. 
انتخاب مجدد اعضای هیئت اجرائی:
1-    انتخاب مجدد رئیس و اعضای هیئت اجرائی بلامانع است.
2-    اعضاء هیئت اجرائی و رئیس فدراسیون در این سمت ها برای یک ظرفیت رسمی انتخاب شده اند و نماینده فدراسیون های ملی خود در هیئت اجرائی نخواهند بود.
3-    اعضای انتخابی هیئت اجرائی و رئیس فدراسیون در پایان دورۀ عضویت خود می توانند بدون موافقت فدراسیون ملی مربوطه، خود را برای انتخاب مجدد نامزد نمایند.
4-    در شرایطی که دو نامزد از یک ملیت واحد در انتخابات شرکت نمایند و در دور اول هر دو اکثریت آرا را کسب نمایند، نامزدی که دارای رأی بیشتری باشد بعنوان عضو هیئت اجرائی انتخاب خواهد شد.
5-    در دور دوم رأی گیری در انتخابات افرادی که دارای رأی بیشتری هستند به عضویت هیئت اجرائی انتخاب خواهند شد.
6-    در صورت تساوی آرا، عضوی که در حال حاضر عضو می باشد بعنوان برنده اعلام خواهد شد، در غیر اینصورت هر کدام از نامزدها که دارای سن بیشتری باشند.

ماده 18- دوره عضویت (term of office) 
دوره عضویت عادی ( بجز دوره اول) در  هیئت اجرائی ، چهار سال است. بهر روی در پایان دوره، اعضا می توانند مجدداً در مجمع عمومی انتخاب شوند. اگر بهر دلیل یکی از کرسیهای هیأت اجرائی بدون عضو باشد در مجمع بعدی برای جایگزینی اقدام بعمل می آید. مدت عضویت این افراد در هیئت اجرائی به میزان باقی مانده زمان عضویت عضو قبلی خواهد بود. 

ماده 19- انتخابات(elections) 
انتخاب اعضاء هیئت اجرائی “IZSF” بر اساس مواد 10 الی 12 و پس از تائید رئیس فدراسیون با رای مخفی و برای مدت مقرر در ماده 18 صورت می گیرد. رای دهندگان را نمایندگان فدراسیون های رسمی  ملی عضو  و اعضاء هیئت اجرائی حاضر در مجمع تشکیل می دهند. اساس انتخاب افراد کسب اکثریت آرا (نصف بعلاوه یک) در دور اول رای گیری و در صورت لزوم کسب اکثریت نسبی از آرای ماخوذه در دور دوم می باشد. یاد آوری می شود که به منظور تشویق حضور بانوان در هیأت رئیسه، حداقل یک کرسی برای آنان در هیئت اجرائی در نظر گرفته می شود. دوره عضویت این اعضا و نحوه انتخاب آنان مانند مردان خواهد بود. سمت ریاست کمیته های قاره ای منافاتی با اعضاء انتخاب شده در هیأت اجرائی “IZSF” ندارد. 

ماده 20- ساختار، اختیارات و نحوه فعالیت (structure, powers and operation)
الف ) هیئت اجرائی “IZSF” شامل سمت های زیر می باشد:
1-  رئیس
2- معاون رئیس
3- دونائب رئیس
4- پنج نماینده قاره ای
5- دبیرکل
6- خزانه دار 
7- رئیس کمیته فنی
8-  رئیس کمیته پزشکی 
9-  رئیس کمیته بازاریابی و ارتباطات
10- سه عضو عادی
 علاوه بر اعضای فوق، کمیته اجرائی می تواند یک مشاور برای خود تعیین نماید. مشاور عضو کمیته اجرائی نبوده و در هنگام نیاز 
فرا خوانده می شود. روسای کمیته ها (موضوع ردیف های 7 الی 9 فوق) توسط رییس فدراسیون، تایید و منصوب می گردد. رئیس، معاون رئیس، دو نائب رئیس، خزانه دار و دبیرکل هیئت رئیسه فدراسیون را تشکیل می دهند که تصمیمات با حضور سه نفر رسمیت می یابد.  در صورت تساوی آراء، رأی رئیس نافذ خواهد بود. دوره عضویت روساء کمیته های قاره ای در هیئت اجرائی “IZSF” معادل دوره ریاست آنها در کمیته های قاره ای می باشد( یعنی چهار سال بین دو المپیک). کمیته های قاره ای باید ترتیب برگزاری انتخابات خود را قبل از انتخابات فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای بدهند.

ب ) هیئت اجرائی دارای اختیارات تام جهت انجام مسایل مالی، فنی و اداری فدراسیون می باشد. این هیئت موظف به کنترل و نظارت فعالیتهای “IZSF” در فاصله بین دو مجمع عمومی فدراسیون  می باشد. هیئت اجرائی می تواند قسمتی از اختیارات خود را به 
رئیس فدراسیون یا سایر بخش های معین زیر پوشش خود تفویض نماید. هیئت اجرائی گزارشات مربوط به فعالیتهای خود و امور مالی را تنظیم و بهمراه هرگونه پیشنهاد و طرح  به مجمع عمومی جهت تصمیم نهائی ارائه خواهد داد. رئیس فدراسیون بر اساس آمادگی و توانائی اعضاء هیئت اجرائی و بر طبق برنامه های کاری مصوب مجمع عمومی مسئولیّتها را بین آنان تقسیم خواهد کرد.
در شرایطی که بخاطر مسائل اقتصادی جهان یا در زمان بحران (نظیر جنگ، اپیدمی های مختلف، تصمیم ها  گوناگون، موضع گیری دولتها و غیره) کنترل تصمیم گیری بطور کامل  در اختیار هیئت اجرائی نبوده و امکان برگزاری مجمع نباشد ، این نهاد میتواند با وسیله مناسب که در دسترس داشته باشد برای حصول اطمینان و دست یابی به مقاصد خود اقدامات لازم را انجام دهد. به هر روی, هیئت اجرائی اختیار دارد تصمیم های  قابل قبول و مناسب را برای حمایت از منافع فدراسیون در شرایط بحرانی اتخاذ نماید و تصمیم خود را به اطلاع مجمع عمومی بعدی برساند.
پ) هیئت اجرائی برطبق تقاضای کشورهای عضونسبت به انتخاب وتعیین محل مسابقه‌های قهرمانی اقدام خواهد کرد.
ت) جلسات هیئت اجرائی در هر زمان که رئیس فدراسیون تعیین نماید یا یک سوم از اعضای آن متقاضی باشند، پس از تائید 
رئیس فدراسیون تشکیل خواهد شد. این اجلاس در سال حداقل یک بار تشکیل خواهد شد. 
ث) اعضاء هیئت اجرائی با سه جلسه غیبت متوالی، عضویت خود را از دست خواهد داد. این شرط در مورد روساء کمیته های قاره ای عضو هیئت اجرائی نیز اجرا خواهد شد.
ج) برای اتخاذ تصمیم ها  حضور سه پنجم اعضاء هیئت اجرائی در جلسات ضروری است. تصمیم ها  باید به تایید اکثریت اعضا حاضر برسد. صورت مذاکرات توسط دبیرکل تهیه و متفقاً به امضاء رئیس فدراسیون و دبیرکل فدراسیون خواهد رسید. رئیس فدراسیون 
می تواند در صورت غیبت، مسؤولیّت اداره جلسات هیئت اجرائی را به یکی معاون رئیس، یا یکی از نواب رئیس یا دبیرکل فدراسیون تفویض نماید. در صورت تساوی آرا در هیئت اجرائی, رای رئیس فدراسیون نافذ خواهد بود. پرداخت وجه به اعضاء هیئت اجرائی  برای هزینه سفر، هتل و هزینه های روزانه برای کلیه ماموریت های مربوط به فدراسیون بنا به پیشنهاد دبیرکل و تصویب رئیس فدراسیون مجاز می باشد.

ماده 21- هیئت رئیسه (bureau)
هیئت رئیسه را رئیس فدراسیون، دبیرکل، معاون رئیس، نواب رئیس و خزانه دار  تشکیل می دهند. از کلیه اعضا هیئت رئیسه برای شرکت در تمامی جلسات این هیئت دعوت بعمل می آید. هیئت رییسه می تواند از سایر اعضای هیئت اجرایی  فدراسیون برای شرکت در جلسات هیئت رئیسه دعوت نماید. 

فصل دوم- رئیس فدراسیون (The President) 
ماده 22- انتخابات (election) 

تنها اعضاء هیئت اجرائی می توانند برای سمت رئیس فدراسیون نامزد شوند. رئیس فدراسیون برای مدت چهار سال و از طریق رای مخفی در مجمع عمومی انتخاب خواهد شد. نامزدی داوطلبان باید از طریق پست سفارشی سه ماه قبل از تاریخ انتخابات به دبیرخانه فدراسیون واصل گردد. هیأت اجرائی پس از رسیدگی مدارک داوطلبان و اطمینان از صحت مدارک، نامزدها را به مجمع معرفی می نماید. دوره ریاست فدراسیون بطور خودکار چهار سال است و فرد منتخب تا پایان زمان عضویتش در هیأت اجرائی در این سمت باقی می ماند. جای خالی رئیس فدراسیون در هیأت اجرائی را فردی که رای بیشتری نسبت به سایر نامزدها داشته است پر خواهد کرد. 

ماده 23- وظایف (role) 
رئیس فدراسیون امور جاری فدراسیون را زیر نظر داشته و بر خط مشی کلی و فعالیت های فدراسیون نظارت دارد. حوزه فعالیت های وی شامل امور ذیل خواهد بود. شرکت در اجلاس مجامع بین المللی و کمیته بین المللی المپیک به نمایندگی فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای رئیس فدراسیون نماینده قانونی فدراسیون ورزش های زوخانه ای در کلیه موارد اداری و حقوقی می باشد. او می تواند از همراهی دبیرکل فدراسیون برخوردار بوده یا قسمتی از وظایف خود را به او تفویض نماید. تصویب هزینه ها به عهده
رئیس فدراسیون است.
علاوه بر وظایف محوله، رئیس فدراسیون اسامی نامزدهای عضویت در کمیسیون ها را به هیئت اجرائی ارائه خواهد داد، هم چنین مسائل مربوط به امور فدراسیون را مطالعه و بررسی کرده و در جهت پیشبرد و هموار ساختن راههای اجرایی آن ها  دستورات و اقدامات لازم را بعمل می آورد. در مورد اقدامات حقوقی می تواند اختیارات خود را تنها با وکالت خاص و کتباً به شخص دیگری تفویض نماید. 
رئیس فدراسیون یا نماینده تعیین شده او از مزایای دریافت هزینه های سفر، هتل و اقامت در تمامی سفرهائی که در ارتباط  با مسائل IZSF  می باشد، برخوردار خواهدشد. علاوه بر هزینه های فوق، رئیس فدراسیون رسما مجاز به دریافت مقرری برای انجام وظایفی که به عهده دارد نمی باشد. بررسی و تائید صلاحیت نامزدهای هیئت اجرائی و برگزاری انتخابات منوط به تائید نهایی وی بوده و  امور تشکیلاتی و اداری فدراسیون در اقتدار رئیس فدراسیون می باشد. 

ماده 24 - سمت بلاتصدی (vacancy) 
در صورتی‌که سمت ریاست فدراسیون بهردلیل بلاتصدی شود،معاون رئیس یا یکی از نواب رئیس مسئولیت رئیس را موقتاً یه انجام 
می رساند. رئیس جدید فدراسیون باید در مجمع عمومی بعدی بر اساس مفاد مندرج در ماده 22 انتخاب گردد. 

 فصل سوم : دبیرکل و خزانه دار
 ماده  25 -  نامزدی، شایستگی و وظایف  (nomination, role and competence)

1-    دبیر کل :
دبیرکل به پیشنهاد رئیس فدراسیون نامزد این سمت می شود ، دوره خدمت دبیرکل منتخب چهار سال است و تجدید انتخاب او بلامانع می باشد. دبیرکل در رهبری و اداره فدراسیون رئیس را پشتیبانی می کند و مسؤولیّت دبیری جلسات هیأت اجرائی و مجمع عمومی و تهیه صورتجلسات را به عهده دارد. 
دبیرکل موظف است نسبت به اداره روان امور دبیرخانه و پیشبرد امور مربوطه کوشش نموده و وظایفی را که رئیس فدراسیون و 
هیئت اجرائی بعهده او می گذارند، انجام دهد. برقراری ارتباط با کمیته های قاره ای و کمیسیون ها، گروههای کار، فدراسیون های ملی و سایر نهادها و افراد، تحت مدیریت و تدابیر رئیس فدراسیون، از جمله مسئولیت های دبیرکل است.
برای انجام این وظایف دبیرکل محق به دریافت هزینه های مربوطه به سفر، هتل و سایر هزینه هایی را که در ماموریتها پرداخت می نماید می باشد. او همچنین از مقرری برخوردار خواهد بود که مبلغ آن را رئیس فدراسیون تعیین می نماید. 
2-    خزانه دار:
خزانه دار مسئولیت نظارت بر حفظ اموال و دارایی ها و امور مالی فدراسیون و تهیه بودجه و گزارش عملکرد سالانه مالی (با همکاری دبیرکل) برای ارائه به هیات رییسه را عهده دار می باشد.


سرفصل چهارم : نهادهای معین (auxiliary bodies)
فصل اول- فدراسیون های  قاره ای  (Continental Federations) 
ماده 26- تعاریف (definition)

ضمن احترام به تمامیت، اقتدار و حاکمیت IZSF در مسائل مدیریتی، نظارت براجرای مقررات و مسابقه های کشتی پهلوانی در جهان، فدراسیونهای ملی در هر قاره و اتحادیه های وابسته به آن که عضویت آنان در فدراسیون بین المللی موجه می باشد می توانند تشکیل 
 فدراسیون های قاره ای را بدهند.
تشکیل این فدراسیون ها  بمظور تداوم در همکاری، روابط فیمابین و انجام مسابقه های قاره ای می باشد. وظایف این  فدراسیون ها ، نقش و نحوه استفاده از توانایی های آنان در پیشرفت این ورزش در قالب مقررات داخلی این فدراسیون ها تعیین می شوند  که توسط IZSF تنظیم شده و در  مجمع عمومی IZSF به تصویب خواهد رسید.
از آنجائیکه این فدراسیون ها  در زمینه های فنی و مقررات مرتبط به کشتی پهلوانی که به فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و 
هیئت اجرائی آن مرتبط می شود، قدرت قانونی ندارند، به عنوان سازمان داخلی زیر پوشش فدراسیون بین المللی برای قاره مربوطه عمل می کنند. این فدراسیون ها  عضو تلقی نشده بلکه یک نهاد معین فدراسیون بین المللی می باشند.
هدف اصلی از تشکیل این فدراسیون ها  توسعه و پیشرفت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و بکارگیری دستور العمل های فدراسیون بین المللی در قاره مربوطه و حصول اطمینان از اجرای مفاد اساسنامه و مقررات این ورزش است.

ماده 27-  ساختار و صلاحیت (structures and competence)
فدراسیون های قاره ای به وسیله یک کمیسیون اجرائی مرکب از پنج نفر شامل رئیس، نائب رئیس و سه عضو اداره می شوند. این اعضاء برای مدت چهار سال از سوی اجلاس عمومی فدراسیونهای قاره یی مربوطه انتخاب می شوند و انتخاب مجدد این اعضاء برای دوره بعدی بلامانع می باشد. مقر ودبیرخانه فدراسیون های قاره یی در شهری است که رئیس فدراسیون در آن ساکن می باشد. فدراسیون ملی که فرد مورد نظر خود را برای تصدی ریاست فدراسیون قاره ای نامزد می نماید باید اختصاص محل دبیرخانه را قبلاً تضمین کند.
اجلاس عمومی فدراسیون های قاره ئی هر دو سال یکبار در خلال مسابقه های قهرمانی قاره ای منعقد می گردد. روند تشکیل این اجلاس عیناً مانند اجلاس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه یی IZSF می باشد.
دستور اجلاس و ارسال دعوتنامه ها برای حضور در نشست فوق باید از سوی رئیس فدراسیون بین المللی تائید گردد. در صورتیکه 
رئیس فدراسیون  قاره ای نسبت به انعقاد اجلاس عمومی برای انتخابات اقدام ننماید، هیأت رئیسه فدراسیون بین المللی بجای وی تصمیم گیری و اجلاس را منعقد خواهد نمود.

ماده 28- احترام به اساسنامه و مقررات IZSF
تحت هیچ شرایطی فدراسیون های قاره ئی نمی توانند تصمیم هائی را بدون اطلاع و تائید هیأت اجرائی فدراسیون بین المللی درباره فدراسیون های ملی اتخاذ نمایند. 

فصل دوم- کمیسیون ها (commissions) 
ماده 29-تعریف 

بخش های مختلف و کمیسیون ها با پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب هیأت اجرائی و به عنوان نهادهای معین در جهت اجرای وظایفی که از سوی فدراسیون بین المللی به آنان محول می شود و به ویژه در ماده 2 مطرح است عمل خواهند نمود.

ماده 30- ساختار (structures)
وظایف بخش ها و کمیسیونهایی که وجودشان برای گردش کار فدراسیون  بین المللی لازم تشخیص داده می شود، بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون و توسط هیات اجرائی مشخص و ابلاغ خواهد شد. هیئت اجرائی IZSF می تواند نسبت به تشکیل بخش ها، کمیسیون ها و گروههای کاری که فعالیت های خاصی را به انجام می رسانند و یا مشکلات و مسایل را مورد بررسی قرار می دهند، اقدام نماید.  هیئت رئیسه می تواند از خدمات کارشناسان و متخصصان که در IZSF عضویت ندارند، استفاده نماید.

ماده 31- ترکیب (composition) 
اعضای کمیسیون ها بطور کلی شامل یک رئیس، یک نائب رئیس، یک دبیر و چهارعضو خواهد بود. اعضای کمیسیون ها را رئیس فدراسیون پیشنهاد و هیئت اجرایی تصویب پیشنهاد می کند. این اعضاء از بین متخصصان که در وظایف مربوط به کمیسیون دارای تجربه و اطلاعات می باشند و به یکی از زبانهای رسمی IZSF (فارسی یا انگلیسی)  تسلط دارند، انتخاب می شوند.
فدراسیون های ملی نامزدی این اعضارا باید کتباً به IZSF اطلاع داده و در ضمن باید کتبا متعهد شوند که هزینه های سفر و اقامت این افراد را در هنگام تشکیل جلسات پرداخت خواهند نمود. مدت عضویت اعضاء کمیسیون ها دو سال خواهد بود و تجدید انتخاب آنان بلامانع است. هر بخش می تواند شامل چندین کمیسیون باشد.

سر فصل پنجم:  شرایط عمومی 
فصل اول- مقررات پایه برای مسابقه های بین المللی
ماده 32 - اصول

الف) فدراسیونهای ملی (و زورخانه های وابسته به آن ها) تنها در مسابقاتی حق شرکت دارند که توسط فدراسیون های عضو یا وابسته به فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ییIZSF ترتیب یافته باشد.
بنابه تقاضای یک فدراسیون، هیأت اجرائی فدراسیون بین المللی می تواند به یک فدراسیون که هنوز در فدراسیون بین المللی عضویت ندارد اجازه شرکت در مسابقات را بدهد. شرط این موافقت اینست که این فدراسیون در تقاضای خود برای شرکت در مسابقات اشاره به تمایل خود به عضویت در فدراسیون بین المللی بنماید و همچنین این شرکت در توسعه کشتی پهلوانی و ورزشهای زورخانه ای در کشور شرکت کننده موثر باشد.
در چنین موردی اگر بعد از دو سال پس از صدور این اجازه فدراسیون متقاضی  به عضویت  فدراسیون بین المللی در نیامده باشد. تا عضویت در فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای  اجازه نامه دیگری برای شرکت این فدراسیون در مسابقات صادر 
نخواهد شد.
ب) در مسابقات جهانی، منشور کمیته بین المللی المپیک و قوانین فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه یی به مورد اجرا 
گذاشته می شود.
پ) مقررات مربوط به مسابقه های قهرمانی قاره های مختلف که  انحصاراً تحت نظارت و در چارچوب  مقررات فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه یی برگزار خواهد شد ، مانند مقررات مسابقه های جهانی بوده و هیچ روش دیگری که خلاف مقررات باشد ، پذیرفته و مجاز نمی باشد.
برای انجام هر مسابقه قهرمانی کشورهای متقاضی میزبانی باید مراحل مربوطه را طی و پس از انتخاب میزبان  قراردادی فیمابین فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه یی و فدراسیون میزبان در مسابقات به امضاء خواهد رسید.
ت) مقررات عمومی و فراهم نمودن شرایط لازم که فدراسیون بین المللی برای برپایی مسابقه ها و محل انجام آن مقرر داشته است در تمامی مسابقه های بین المللی لازم الاجرا می باشد.
1- باشگاهها یا انجمن هائی  که در آن ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی انجام می شود تنها در صورتی اجازه ترتیب و شرکت در مسابقه های بین المللی را دارند که فدراسیون ملی آن کشور عضو فدراسیون بین المللی بوده و  محرومیتی نیز نداشته باشند.
2-  فدراسیون های عضو فدراسیون بین المللی نمی توانند:
اجازه دهند ورزشکاران ،سرپرستان ، مربیان و داورانی که فدراسیونهای آنان عضو فدراسیون بین المللی نیستند در مسابقات شرکت نمایند و یا، مسابقه ای را با فدراسیونهایی که عضویت فدراسیون بین المللی را ندارند ترتیب دهند، مگر آنکه مجوزی کتبی برای اینگونه مسابقه ها از سوی فدراسیون ملی عضو فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای که مربوط به کشور یا انجمن خودشان باشد دریافت نموده باشند.
ج) بمنظور اطمینان از امر توسعه کشتی پهلوانی ، اتحادیه ها یا باشگاههای تحت نظارت فدراسیونهای ملی وابسته به IZSF که مقر اداری آنها در قاره دیگری می باشد، می توانند با موافقت فدراسیونهای ملی خود ، مجوز شرکت در مسابقات  قاره دیگر محل اقامت و فعالیتهای خود دریافت دارند.

ماده33- تابعیت و نمایندگی
در بازیهای المپیک، مسابقات قاره ای یا منطقه ای، قهرمانی و جام های جهانی و قهرمانی و جام های قاره ای هیچ شرکت کننده ای (کشتی گیر یا داور) نمی تواند به نمایندگی یک کشور که تابعیت آنرا ندارد در مسابقه شرکت نموده یا عضوی از تیم آن کشور باشد.

ماده 34- شرکت کنندگان خارجی ، تغییر ملیت ، انتقالات
هر ورزشکار از هر کشوری در جهان حق دارد در چارچوب موازین اساسنامه، مقررات IZSF و مقررات فنی مربوطه و نیز اصول و قوانین فدراسیون ملی آن کشور در مسابقات شرکت نماید. 
الف ) هر ورزشکار که در خارج از کشورش زندگی می کند حق شرکت در مسابقه هایی که از سوی فدراسیون ملی کشور محل اقامت و نهادهای وابسته به آن ترتیب می دهند را ندارد مگر آنکه یک گواهینامه رسمی از سوی فدراسیون ملی کشور اصلی خود دال بر رعایت مقررات IZSF مربوط به انتقالات را در دست داشته باشد. یک ورزشکار که در کشور دیگری غیر از موطنش اقامت داشته و در آنجا برای مدت یکسال یا بیشتر مشغول کار است می تواند با در دست داشتن دعوتنامه و بدون داشتن مدرک مجاز از سوی باشگاه یا فدراسیون ملی کشورش در مسابقات کشور محل اقامتش شرکت نماید.
ب) دعوت نامه ها برای ورزشکاران یا تیم های کشورهای خارجی جهت شرکت در یک مسابقه همواره باید از طریق فدراسیون ملی آنها برای ایشان ارسال شود . در این صورت فدراسیون ملی مجوز شرکت یا عدم شرکت ورزشکاران یا تیم دعوت شده را با توجه به مقررات فدراسیون بین المللی در مورد انتقالات  صادر خواهد کرد. زورخانه ترتیب دهنده اینگونه مسابقات نیز باید دعوتنامه ها را از طریق فدراسیونهای خود برای فدراسیون ورزشکار یا زورخانه های خارجی ارسال دارند.
پ) مقررات مربوط به تغییر ملیت به شرح زیر است:
مسابقه دهنده ای که تغییر ملیت داده است تا دو سال پس از دریافت مدارک مربوط به ملیت جدید خود حق شرکت در مسابقات تحت کنترل IZSF را با نام کشور جدید ندارد. در مورد بازیهای جهانی مقررات مندرج در منشور المپیک حاکم می باشد.
ت) مسابقه دهنده ای که تغییر ملیت را از طریق ازدواج کسب کرده است می تواند با نام کشور همسرش در مسابقات شرکت نماید. در این صورت وی باید مدارک لازم و گذرنامه معتبر کشور همسرش را در موقع لازم ارائه دهد.
ث) یک ورزشکار می تواند نسبت به تغییر زورخانه یا باشگاه خود در فاصله روز پایان دسامبر تا اول ژانویه همان سال اقدام نماید. یک ورزشکار نمی تواند نسبت به تغییر زورخانه یا باشگاه در یک فصل اقدام نموده و یا در یک زمان از دو زورخانه یا باشگاه در مسابقات شرکت نماید.
ج) مقررات مربوط به انتقالات که از سوی IZSF تدوین شده است برای تمام ورزشکاران فدراسیون های وابسته که بطور موقت یا دائم قصد تغییر زورخانه یا باشگاه خود دارند، لازم الاجرا می باشد.
چ) مدارک انتقال یک ورزشکار باید توسط روسای دو فدراسیون ملی و یا دو باشگاه انتقال دهنده ذی نفع و نیز خود ورزشکار که نام او در قرارداد ذکر شده است بر اساس مقررات مربوط به IZSF به امضاء برسد. قراردادها به صورت فردی تنظیم می شود.
ح) IZSF بالاترین مرجع در کلیه موارد مربوط به قوانین و مقررات و اجرای آن در کلیه مسابقات بوده و به رای صادره و تصمیم های  آن به هیچ وجه نمی توان اعتراض نمود. فدراسیون می تواند قدرت حقوقی و داوری خود را در موارد لازم به کمیته اجرائی واگذار نماید و در عین حال حق استفاده  از حقوق خود را برای زمانی که لازم بداند حفظ نماید. 

ماده 35 – شرایط الزام آور (binding conditions) 
کلیه مسابقات بین المللی باید در تقویم سالانه ثبت شده و به تصویب IZSF رسیده باشد. چنانچه در موارد مدلل، انجام یک مسابقه در تقویم سالانه درج نشده باشد، فدراسیون ترتیب دهنده باید مراتب را حداقل سه ماه قبل از برگزاری آن مسابقه به دبیرخانه IZSF اطلاع دهد و با ذکر تاریخ و محل مسابقه تقاضای صدور مجوز نماید. کلیه نتایج و مدارک مرتبط به مسابقات بین المللی باید ظرف مدت یک هفته پس از پایان مسابقه در حالیکه به امضای مقامات مسئول مسابقات رسیده باشد برای دبیرخانه IZSF ارسال شود. چنانچه فدراسیون برگزار کننده مسابقات عمدا نسبت به ارسال این نتایج تعلل ورزد، این فدراسیون بر اساس مقررات انضباطی مجازات خواهد شد.
فدراسیون های ملی ترتیب دهنده مسابقات بین المللی باید مسائل مالی خود را با فدراسیون بین المللی حل و فصل کرده و در محرومیت یا 
مجازات های انضباطی قرار نداشته باشند. این فدراسیون ها موظف به امضاء قرارداد با فدراسیون بین المللی بوده و ملزم به رعایت کامل کلیه قراردادها و قوانین مربوط به مسابقه های بین المللی و وظایف مربوطه می باشد.
به منظور رعایت سلامت ورزشکاران، به ویژه در هنگام برگزاری مسابقات جهانی، مسابقه های قهرمانی جهان، قاره یی و کاپ های جهانی درهر رشته و برای هر گروه سنی، ترتیب دهندگان مسابقات موظفند نسبت به تامین ادوات و تجهیزات نو تایید شده از سوی IZSF برای مسابقات و همچنین تمرین و آماده سازی قبل از مسابقات، اقدام لازم را معمول دارند. در شرایطی که فدراسیون بین المللی با شرکتهای سازنده این گونه وسائل یا افراد قراردادی تنظیم و امضاء کرده باشد، ترتیب دهندگان مسابقات باید از وسایل این سازندگان دارای قرارداد استفاده نمایند.

 

فصل دوم:  مقررات ویژه (special provisions)

ماده 36- مقررات انضباطی (disciplinary procedure) 
الف) مقدمه
به منظور حل و فصل مسائل مورد اختلاف در امور ورزشی، چنانچه نهاد حقوقی IZSF نتواند این موارد را حکمیت نماید، موضوع به دادگاه حکمیت ورزشCAS که با همکاری شورای بین المللی حکمیت ورزشی (ICAS) ایجاد گردید ارجاع می شود.
ب) نحوه عمل (procedure) 
در مورد نقض اساسنامه فدراسیون بین المللی یا مقررات مورد احترام در ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی و سایر مقررات مربوطه ، نظرات و رای  نهاد حقوقی و انضباطی IZSF حکمیت خواهد کرد. آئین نامه انضباطی IZSF از سوی دبیر کل تنظیم و پس از تائید رئیس فدراسیون

دیدگاه خود را ثبت کنید